Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy” jest realizowana w zakresie umowy o powierzenie grantu nr  ZS-II.042.16.11.2017 zawartej w dniu 08.12.2017 w ramach projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” (nr umowy: POWR.04.01.00-00-I062/15), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne), zawartej w dniu 12.07.2016 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Ministrem Rozwoju, z siedzibą w Warszawie.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w nietuzinkowej i zaskakującej sesji zdjęciowej, jako Modelka – zgłoś się do nas! Szukamy osób z niepełnosprawnością, niezależnie od doświadczenia czy miejsca zamieszkania, które pomogą nam współtworzyć innowację społeczną pn.: „Monomoda – żurnal internetowy”. Jeżeli jesteś otwarta, nie boisz się nowych wyzwań i chcesz poznać ciekawe osobowości, zostań Modelką. Zgłaszać się można za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
W zgłoszeniu podaj informacje o rodzaju niepełnosprawności i sposobie poruszania się. Prosimy również o podesłanie swoich przykładowych zdjęć oraz wymiarów.

 

Prowadząca innowację społeczną:
Małgorzata Załecka

e-mail:
monomodafashion@gmail.com