Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy” jest realizowana w zakresie umowy o powierzenie grantu nr  ZS-II.042.16.11.2017 zawartej w dniu 08.12.2017 w ramach projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” (nr umowy: POWR.04.01.00-00-I062/15), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne), zawartej w dniu 12.07.2016 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Ministrem Rozwoju, z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem innowacji społecznej jest polepszanie sytuacji osób niepełnosprawnych, zależnych i ich opiekunów w zakresie wybranych czynności z życia społecznego, obywatelskiego, rodzinnego i zawodowego przez zaproponowanie zmian wizerunku osób z ograniczoną sprawnością i zależnych w społeczeństwie oraz utrwalenie rozwiązań redukujących ich bariery psychospołeczne i mentalne.

Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy”, kierowana jest w szczególności do dorosłych osób niepełnosprawnych i zależnych, w szczególności kobiet jako grupy docelowej, o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej i ich opiekunów, a także osób pełnosprawnych chcących uczestniczyć aktywnie i wspierać wszelkie działania skierowane dla grupy o ograniczonej sprawności.

Zaproponowanie wybranych kompozycji ubierania się powinno uczyć kobiety niepełnosprawne i zależne jak podkreślać swoją osobowość i charakter oraz nauczyć je jak maskować pewne niedoskonałości, a także winno być  źródłem do nabycia umiejętności i wiedzy do tworzenia własnego wizerunku. Nauka ta ma przynieść grupie docelowej umiejętność odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji, gdzie ważne jest wyczucie konkretnej sytuacji. Przedstawiane wizerunki kobiet niepełnosprawnych i zależnych mają inspirować czytelników do dobrej kompozycji ubierania się, którą mogliby odwzorować.

Tak więc, czy moda i styl może harmonijnie współgrać z Twoją fizycznością, a zarówno z osobowością?

Z modą i stylem obcujemy każdego dnia, a jej różnorodność może stać się odzwierciedleniem tego jak się czujemy w danej sytuacji. Jak więc stworzyć własne zasady ubierania się dostosowane zarówno do naszej sylwetki, sytuacji czy odpowiedniej okazji, z życia zawodowego, jak i towarzyskiego? Gdy chcemy czuć się swobodnie, a czasem pokazać pełnie elegancji i estetyki naszego wizerunku, w co powinniśmy ubrać się? Poniekąd obcowanie z modą jest dyscypliną wymagającą sporo zaangażowania, ale robiona z pasją i przemyślaną strategią może odkryć w nas pokłady niezmierzonej kreatywności i wielu przyjemności. Nie ma lepszej inwestycji w budowanie pewności siebie jak świadomość o własnej atrakcyjności. Tak, więc czy należy trzymać się sztywnego przekonania o szablonowym wizerunku i zasad ubierania się narzucanych przez otoczenie przedstawiające idealne kobiety, jako kanon atrakcyjności. Czy pewne niedoskonałości mogą stanąć na drodze w budowaniu poczucia własnej wartości. Pomyślcie, kim jesteście i kim możecie być. To jedyna droga do samorealizacji.

Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy” jest miejscem tworzonym z osobami z niepełnosprawnościami, które chcą zaproponować różne kompozycje ubierania się, a zarazem zainspirować czytelników, jak podkreślać swoją osobowość i charakter oraz maskować pewne niedoskonałości, które warto poznać i wykorzystywać na co dzień.